a Zvole

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O škole

Historie

Vyučování v budově školy začalo 1.9.1888. V tomto školním roce navštěvovalo tuto školu 101 žáků ze Zvole a Kolorédova.
Během 1. světové války v letech 1914 – 1918 byli ve škole i v jiných větších budovách ubytováni rakouští vojáci. Vyučovalo se velmi omezeně dva půldny v týdnu.
Škola zpočátku fungovala jako dvojtřídní, od školního roku 1923/1924 jako trojtřídní. Třetí třída však byla pro malý počet žáků roku 1925 zrušena.
Ve školním roce 1940/1941 byla zřízena v přízemí školy německá mateřská škola, dne 1. 12. 1945 česká mateřská škola pro 36 dětí.
Roku 1972 byl vykácen celý ovocný sad při škole a vznikla tak zahrada pro děti. Tehdy byla také založena školní družina.
Od roku 1984 po dobu 11 let probíhala kooperace se Základní školou Rájec. Každý ročník pracoval samostatně a žáci z obou vesnic do tříd dojížděli. Školy spolu pořádaly různé akce a velmi úzce spolupracovaly.
Ve školním roce 1996/1997 se začalo vyučovat ve třech třídách. První ročník pracoval samostatně a 2. – 5. ročník ve spojených třídách.
Od 1.1. 2003 organizace funguje jako právní subjekt s jedním ředitelstvím a těmito součástmi: základní škola, mateřská škola, školní družina s jedním oddělením a školní jídelna.

Škola prošla několika rekonstrukcemi. Byla vyměněna původní okna za moderní plastová a elektrické topení za plynové.
Při rozsáhlé rekonstrukci roku 2006 byla přistavena část kuchyně se sklady tak, aby vše vyhovovalo hygienickým normám. Kuchyň byla nově vybavena a jídelna zmodernizována.
V základní škole proběhla rekonstrukce elektroinstalace (2008), na budově školy byly opraveny komíny (2009), byla provedena výměna dlažby na chodbě v přízemí (2010), bylo opraveno sociální zařízení v ZŠ (2011) i MŠ (2013). Velkou proměnou prošla i školní zahrada (2011). Je vybavena moderními herními prvky a altánem, takže plně vyhovuje potřebám mateřské i základní školy.

1

Současnost

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Zvole preferuje zdravý životní styl a vede žáky k dodržování stanovených pravidel. Formou skupinového
a projektového vyučování vedou učitelé žáky k samostatnosti, týmové práci,  vzájemné pomoci a vzájemnému respektu.

Škola nabízí dětem velké množství kroužků: keramický, angličtinu, hru na flétnu, tvořivou dílnu a podle zájmu jógu. Několik let škola úzce spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Mohelnici a s  Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku. Speciální pedagog pravidelně navštěvuje ZŠ a konzultuje integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování.
Škola má velmi dobré materiální podmínky pro svou činnost. Každým rokem se modernizuje, vybavuje novými pomůckami a rekonstruuje. V rámci projektu EU peníze školám jsme získali dvě interaktivní tabule, nové počítače, tiskárny a pedagogové vytvořili mnoho digitálních učebních materiálů do všech předmětů. Jedinou nevýhodou je to, že škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště. V průběhu celého školního roku probíhá výuka tělesné výchovy v místní sokolovně nebo na hřišti SK Zvole.

Základní škola se v mnohém liší od té ještě před pár lety. Je pestře vymalovaná, krásně vyzdobená, vybavená moderními nastavitelnými lavicemi a v každé učebně je relaxační koutek. Prostředí je veselé, hravé a plně přizpůsobené dětem. Škola pořádá během roku spoustu akcí, z nichž některé se už stávají pěknou tradicí. V podzimním období vyrábíme lucerny z dýní a chodíme celý den v halloweenských maskách, protože součástí výuky je i angličtina a tradice anglicky mluvících zemí. V čase adventním pořádáme vánoční dílny, kde s žáky vyrábíme vánoční výzdobu a drobné dárky, které mohou shlédnout občané v budově sokolovny při rozsvěcení vánočního stromku , spojeného s mikulášskou nadílkou, hrami a zpíváním koled. Mikuláš s čertem už tradičně přinášejí dárečky, ale i varování neposlušným, do jednotlivých tříd. Jedno dopoledne pak věnujeme vánočním tradicím: pouštění lodiček, házení střevíce, pečení cukroví, rozkrajování jablíček, zpěvu a popíjení punče – nealkoholického. Předvánoční rozjímání bývá ukončeno vystoupením žáků .

Velikonoce se stávají dalším důvodem, pro který do naší školy proudí davy návštěvníků. Velikonoční výstava vznikající ve velikonočních dílnách tvůrčí prací žáků a pedagogů se stala pověstnou. Družina pak pořádá Pálení čarodějnic s průvodem, hrami a vatrou. Den dětí slavíme dnem plným her, soutěží a malováním na silnici. V rámci výuky žáci pravidelně absolvují v zimním období plavecký výcvik, den na dopravním hřišti, zdravovědu se zásadami první pomoci, evakuaci, cvičení v přírodě, besedu na téma ekologie a třídění odpadů, besedu s policisty o rizikovém chování a besedu s hasiči. K tomu pak další dle nabídky, např. Poznej svého psa, dětský muzikál v Olomouci, Vánoce na hradě Šternberk aj. Každý rok také navštěvujeme představení a akce v zábřežském kulturním domě, filmová představení a divadelní představení v šumperském divadle.

Naši žáci se také zúčastňují na Dnu mikroregionu Zábřežsko. Již pátým rokem pracujeme na školním projektu Recyklohraní. Škola tak vzdělává žáky v oblasti třídění odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a elektrozařízení. Během roku plníme úkoly, za které získáváme body. Žáci se zapojují do výtvarných i matematických soutěží, byli úspěšní na Knihovnické olympiádě Ferdy Mravence. Na začátku roku 2009 vyšla kniha Evy Linhartové Andělé zvířat, kterou žáci doplnili svými ilustracemi. Patří jim velké poděkování v úvodu knihy. Neopomíjíme ani charitativní akce. Pořádáme sbírky pro pediatrickou kliniku v Motole, Tříkrálovou sbírku a nemalou částkou jsme přispěli do celostátního projektu Šance.

Výlety trávíme jednak v přírodě ( jeskyně, Jeseníky, lesní bar v Horní Lipové ), jednak na typicky výletních místech ( Dinopark, Šiklův Mlýn, Bongo Brno, ZOO Lešná ). Všichni společně se pak snažíme vytvořit z naší školy místo, kam žáci rádi chodí, které je obohacuje a kultivuje, a na něž budou vždycky vzpomínat.

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Předpověď počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/13 °C
pondělí 24. 6. jasno 24/12 °C
úterý 25. 6. jasno 24/12 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


Partneři