a Zvole

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

O školce

Historie mateřské školy

Ve školním roce 1940/41 byla zřízena v přízemí budovy školy německá mateřská škola, dne 1. 12. 1945 česká mateřská škola pro 36 dětí. Ve školním roce 1963/64 byla otevřena mateřská škola s celodenním provozem. Prostory MŠ se rozšířily o tři místnosti. Mateřská škola byla z počátku jednotřídní, až v roce 1966 se otvírá 2. třída MŠ. V důsledku poklesu počtu dětí dochází v roce 1997 k uzavření jedné třídy a MŠ se stává opět pouze jednotřídní.
V roce 1997 byla vyměněna původní okna za plastová a elektrické topení za plynové. V roce 2006 byla přistavena část kuchyně se sklady. Kuchyň byla nově vybavena a zmodernizována. Od 1. 1. 2003 přešla do právního subjektu a mateřská škola i školní jídelna se staly součástí ZŠ. V roce 2015 bylo provedeno zateplení budovy školy, rozšířena a nově vybavena šatna, odstraněno obložení stěn, byla provedena pokládka linolea ve třídách a koberců v hracích prostorách tříd.
V současné době funguje mateřská škola jako dvojtřídní.

Prostory a poloha mateřské školy

Mateřská škola ve Zvoli je umístěna v jedné budově spolu se základní školou. Školní budova se nachází uprostřed obce. Je umístěna v přízemí. Dětem jsou k dispozici čtyři prostorné místnosti využívané jako třídy a herny, šatna a hygienické příslušenství. U školy je rozlehlá zahrada, kterou využívají děti MŠ a ZŠ k sezónním činnostem. Děti mají k dispozici průlezky, skluzavku, houpací domeček, kládovou houpačku, trampolínu, altánek a pískoviště. Poloha mateřské školy je ideální pro každodenní pobyt venku a procházky po okolí.

Hlavní cíle MŠ

 • Naší vizí je odborně vést předškolní vzdělávání
 • Podporujeme rozvoj osobnosti každého dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílíme se na rozvoji jeho základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů
 • Vytváříme příznivé klima pro spolupráci s rodiči, partnery a přáteli mateřské školy
 • Upevňujeme zvídavosti a přirozenou chuť poznávat
 • Posilujeme samostatnost a schopnost se rozhodovat
 • Poskytujeme prostor k tvoření a rozvíjení představ
 • Pečovat o sebe i druhé
 • Pomáháme rozvíjet pozitivní vztahy mezi dětmi
 • Snažíme se zvyšovat toleranci a úctu k druhým i k životnímu prostředí
 • Promýšlíme členění prostoru do hravých zákoutí ve třídě
 • Aktivně zapojujeme rodiče a příbuzné, snažíme se o partnerský vztah s rodiči
 • Aktivně se snažíme o naslouchání a odezvu ve vzájemném kontaktu, o prožívání radosti a legrace
 • Snažíme se o začleňování mateřské školy do života obce
 • Spolupracujeme se základní školou
Školní vzdělávací program

Při výchovné práci se řídíme Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Naše mateřská škola se nachází v blízkosti rozmanitého přírodního prostředí (les, louky, řeka Morava, rybník). Této skutečnosti jsme se rozhodli využít při vytváření ŠVP – Objevujeme přírodu a svět kolem nás. Při bližším rozboru vize naší mateřské školy jsme dospěli k názoru, že se takto můžeme zaměřit na celkový rozvoj osobnosti dítěte a naplánovat tak všechny cíle určené rámcovým vzdělávacím programem. Výchovnou práci máme naplánovanou do tematických celků např. „Já v mateřské škole“, „Jablíčko na podzim“, „Královna zima“, ,,Svět kolem nás“, ,,Jaro ťuká na vrátka“, ,,Já, člověk“ apod.

Přijímání dětí do MŠ

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.
Dále budou do mateřské školy přijímány děti od 3 do 6 (7) let.
O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím www stránek, informacemi na nástěnce v MŠ a ZŠ.
Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ve vnitřní směrnici školy. Termín, místo a dobu přijímacího řízení stanoví ředitelka ZŠ. Všechna rozhodnutí týkající se přijímání dětí podléhají spisovému řádu a jsou řádně evidována.
Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato i v průběhu školního roku.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Škola se nachází uprostřed obce a je pro obec důležitým centrem jak vzdělávacím, tak i kulturním.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vesnickou mateřskou školu, učitelky většinou dobře znají rodinné prostředí, což je důležité k vytváření předpokladů pro jednotné výchovné působení na děti.
Rodiče se mohou účastnit společných akcí (rodiče a děti), mohou kdykoliv nahlédnout do třídy, dokončit s dítětem hru, apod.
Velmi oblíbené jsou také společné akce s prarodiči dětí a spolkem tzv. „Zvolských optimistů“.
V rámci posuzování školní zralosti úzce spolupracujeme s PPP Šumperk, která má své kontaktní místo i v Zábřehu.
Děti MŠ se pravidelně zúčastňují akcí obecního úřadu (vítání občánků, návštěva v klubu důchodců…).
V oblasti kulturních akcí spolupracuje MŠ se Zábřežskou kulturní s.r.o., která nabízí pestrou paletu divadelních představení i koncertů, s DDM Zábřeh, Městskou knihovnou Zábřeh, knihovnou ve Zvoli.
V rámci péče o správnou výslovnost dětí doporučujeme rodičům logopedickou péči v Zábřehu.

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 17 °C 13 °C
pátek 26. 7. zataženo 18/10 °C
sobota 27. 7. slabý déšť 22/13 °C
neděle 28. 7. jasno 25/12 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie


Partneři